Propojíme.cz - tým IT techniků, administrátorů, programátorů a grafiků připravených poskytnout Vám své služby

VÍCE INFORMACÍ

Poradíme.cz - podnikové poradenství orientované na strategii, procesy, podnikové finance a legislativní požadavky.

VÍCE INFORMACÍ

Zaúčtujeme.cz - kompletní outsourcingové služby v oblasti finančního učetnictví, mzdového účetnictví a daní.

VÍCE INFORMACÍ

Co je LOGIC unit?

LOGIC unit je, víc než cokoliv jiného, myšlenka: myšlenka na kvalitativní změnu, myšlenka na propojení vedení a řízení, myšlenka na technologický komfort, myšlenka na nezávislost, myšlenka na efektivitu, myšlenka na využití synergií, myšlenka na protnutí vize s realizací cílů.

Jsme přesvědčeni, že úspěšná společnost potřebuje nosné pilíře svého fungování bez ohledu na velikost či segment, z kterého přichází.

Ukázat více

My tyto okruhy vidíme ve zřetelně zformulované vizi a strategii, v technickém a technologickém vybavení, v procesní stabilitě, v rychlé identifikaci negativ a v operativní kompetentnosti.

Jsme moderní poradenská společnost, které se zabývá propojením on-line a off-line světa. Naším cílem je pomoci společnostem rozvíjet jejich business zaměření bez nutnosti obav o legislativní, technologické a administrativní problémy.

Proto jsme připravili projekty, které LOGIC unit spojuje do logického celku.

Jaké služby nabízíme

Korporátní služby
Strategické řízení
ICT ŘEŠENÍ
PROCESNÍ ŘÍZENÍ
COST LEADERSHIP
$ ÚČETNICTVÍ A DANĚ
dot dot dot dot dot dot

Korporátní služby
Založení a registrace společnosti, registrace k příslušným daním, notářské služby, aj.

Strategické řízení
Strategická analýza, sestavení SWOT analýzy, formulace firemní strategie, podpora tvorby business plánu, aj.

ICT ŘEŠENÍ
IT outsourcing, vlastní e-mailové řešení, úložiště a správa dat, aj.

PROCESNÍ ŘÍZENÍ
Sestavení organizační a střediskové struktury, dokument management, firemní work-flow dle procesní mapy, aj.

COST LEADERSHIP
Koncepce controllingu, plánování a forecast, nastavení budgetů, optimalizace nákladů, manažerský reporting, aj.

ÚČETNICTVÍ A DANĚ
Vedení finančního účetnictví, vedení mzdového účetnictví, daňová agenda, administrativní služby, aj.

Zaměření a rozdělení

Jsme přesvědčeni, že kvalitní službu si může dovolit každá podnikatelská entita. Ať se jedná o korporátního obra či právě vniklý start-up.

Nerozlišujeme obor, nejsou pro nás klíčové tržby společnosti ani počty zaměstnanců. To, na co se při jednáních s našimi klienty zaměřujeme, je ochota změnit zaběhlé firemní paradigma. Zajímají nás společnosti, které touží po změně, po novém impulsu a po úspěchu. Takovýmto společnostem jsme připraveni pomoci identifikovat podstatu problému a najít řešení. Za tímto účelem jsme připravili individuální poradenské služby, které jsou blíže představeny v níže uvedených sekcích.


Naše reference

Pro naše klienty zajišťujeme služby dle struktury projektů, propojíme.cz, poradime.cz a zaúčtujem.cz Jednotlivé sekce nabízíme jako samostatné služby i komplexní řešení. Pro naše klienty může být výhodou jeden komunikační a distribuční kanál a synergie jednotlivých sekcí. Naším základním kodexem je absolutní diskrétnost a důvěra ve vzájemných obchodních a lidských vztazích.